Odgers berndtson
Sted og sprog Danmark | DA

Diversitet, ligestilling og inklusion

Unlimited er vores filosofi, vores forpligtelse og vores opfordring til handling, når det gælder  retfærdighed og inklusion. 

Vi har altid støttet og vil altid støtte inklusionen af vores kolleger, kandidater og kunder, og vi er forpligtet til at forbedre niveauet af diversitet i alle dens former. Til dette formål lancerede vi Unlimited - et program med initiativer, der legemliggør vores filosofi og vores forpligtelser til inklusion og diversitet 

Odgers Berndtson er forpligtet til at skabe en inkluderende arbejdsplads. Vi er dedikerede til at skabe et arbejdsmiljø, der er sikkert og respektfuldt for alle individer.   

Vi mener, at diversitet af perspektiver er afgørende for vores succes, og at vores medarbejdere skal føle sig accepteret, respekteret og værdsat for at kunne yde deres bedste for vores klienter. Derfor tager vi flere initiativer for at skabe og vedligeholde en kultur, hvor alle føler sig velkomne og inkluderet.  

Find en konsulent [[ Scroll to top ]]