Specialismen

Industrieëen

Biowetenschappen

Innovatie, toegang voor patiënten en prijsvasts...

Brancheverenigingen en Beroepsorganisaties

De rol van brancheverenigingen en beroepsorgani...

Commercieel Onderwijs | Accreditatie | Training

De onderwijssector zit wereldwijd in de lift nu...

Breid uit

Functies

CEO

Het succes van een organisatie wordt steeds vak...

CFO & Financial rollen

Voor Odgers Berndtson gaat het werven van senio...

Functies Inkoop- & Toeleveringsketen

De functie van de toeleveringsketen en inkoop s...

Breid uit

Services

Dienstverlening op het gebied van Leiderschapsassessments

Een leiderschapsassessment helpt organisaties o...

Evaluatie van de CEO

Raden van Bestuur vinden het vaak moeilijk om e...

LeaderFit Assessment

Ons LeaderFit Assessment-pakket is ontwikkeld m...

Breid uit