#IAM - "Jeg er bedst, når jeg er en del af en større sammenhæng"

24 feb 2022

#IAM - "Jeg er bedst, når jeg er en del af en større sammenhæng"

Marlene Nørgaard Carolus, CEO i Mybanker

Hvorfor blev du leder?

Siden jeg var lille, har jeg gået foran. Man kan sige, at transitionen til det at drive ledelse har stået på siden skolegården, til første gang jeg i starten af 90'erne får titel af chef. Det falder mig naturligt at lede, og jeg trives med det. Jeg tænker, at vi mennesker godt kan lide at gøre noget, vi trives med og er gode til - derfor.

Hvad er den vigtigste kompetence at have som leder?

Den vigtigste kompetence at besidde er en opmærksomhed på inklusion og evnen til at omfavne forskellighed. Jeg har i alle mine lederstillinger aktivt søgt at have mangfoldighed og diversitet omkring mig - og søgt at sikre, at mine ledere og kollegaer har haft spidskompetencer, som adskiller sig fra mine egne.

Hvad er det vigtigste, du har været med til at skabe i din karriere?

For mig er det 'at skabe' ens med noget, som er gjort ud over mit direktørvirke. Derfor må det være min innovation omkring at etablere interessen hos danske velhavere i at investere i start-ups. Eksempelvis ved at invitere dem på studieture til Silicon Valley, lære det mindset og efterfølgende investere sammen i et nyt fællesskab - til fælles glæde igennem flere generationer. Noget, der sidenhen er blevet kopieret af mange.

Når du selv ansætter nye ledere, hvordan vægter du da dokumenterede resultater og potentiale - og hvorfor?

Det kommer an på, hvor jeg ansætter til. Nogle positioner kan godt tåle, at jeg vægter potentiale over dokumenterede resultater, og andre kan ikke - så det vil variere fra gang til gang. 

Hvad er dit bedste råd til kvinder med lederambitioner?

Mit bedste råd til kvinder med lederambitioner er, at de skal holde ud og finde sig en sponsor i virksomheden, som vil hjælpe med at få det til at lykkes. 

Hvad er dit bedste råd til virksomheder, som gerne vil have flere kvinder i de øverste ledelseslag?

For at få flere kvinder i de øverste ledelseslag, skal virksomhederne sørge for at forstå problemstillingen ved ikke at tappe ind i halvdelen af talentmassen. Vi bliver nødt til at tale om kønnet og endnu mere om inklusion.

Hvad er du, Nana Bule (CEO, Microsoft Danmark)?