Begrænsninger på bestyrelsesniveau afsløres af dansk top-level bestyrelsesundersøgelse

16 maj 2018

Begrænsninger på bestyrelsesniveau afsløres af dansk top-level bestyrelsesundersøgelse

Efterhånden som bestyrelseslokalernes arbejdsbyrde fortsat stiger, hvor mange bestyrelsesmedlemmer er så fuldt produktive, og præcis hvor lang tid har den gennemsnitlige administrerende direktør til at gøre en forskel?

Odgers Berndtsons årlige bestyrelsesundersøgelse fra 2017 svarer på disse spørgsmål og kaster lys over flere andre presserende spørgsmål.

Som det gør sig gældende hvert år, søgte den 10. årlige undersøgelse af danske administrerende direktører efter svar på tre primære områder.

Hvordan så administrerende direktører den økonomiske fremtid, og hvor forberedte var de på en tilbagegang? Syntes de, at de havde de rette folk og det rette talent til at have succes på både kort og længere sigt? Og præcis hvor kompetente vurderede de nuværende bestyrelsesmedlemmer at være, inklusiv dem selv.

Fremtidige udfordringer

De administrerende direktører havde en overvældende positiv opfattelse af den fremtidige vækst, og udsigterne til en tilbagegang blev skubbet tilbage med et år sammenlignet med den foregående undersøgelse.

For mange administrerende direktører tilbyder digital omstilling en reel mulighed for profit. Udfordringen med at tiltrække og fastholde de rette talenter vokser dog stadig, og der er en reel mangel på dybde i deres nuværende talentmasse.

Afslutningsvis konstaterede de administrerende direktører, at deres egne bidrag nåede deres højdepunkt efter omtrent fem år. Med hensyn til deres medbestyrelsesmedlemmer var hele 64% af de administrerende direktører enige om, at deres bestyrelser indeholdte medlemmer, som ikke gjorde en tilstrækkelig indsats.

Resultater først

Denne seneste undersøgelse bekræfter Odgers Berndtsons oberservationer i løbet af det sidste årti; for at en C-Suite-leder skal kunne lykkes, er evnen til at eksekvere strategien og levere resultater fortsat de vigtigste kriterier, når der skal rekrutteres et nydt medlem af direktionen.

Det fulde billede

Hvis du ønsker at læse den fulde undersøgelse med mange flere detaljer vedrørende de ovenstående emner, og andre vigtige emner vedrørende virksomhedsledelse, kan den downloades her. Find ud af, hvad Danmarks øverste administrerende direktører mener.

Du er velkommen til at kontakte os for at drøfte dine talent- og ledelsesbehov.