Efterhånden som bestyrelseslokalernes arbejdsbyrde fortsat stiger, hvor mange bestyrelsesmedlemmer er så fuldt produktive, og præcis hvor lang tid har den gennemsnitlige administrerende direktør til at gøre en forskel?

Odgers Berndtsons årlige bestyrelsesundersøgelse fra 2017 svarer på disse spørgsmål og kaster lys over flere andre presserende spørgsmål.

Som det gør sig gældende hvert år, søgte den 10. årlige undersøgelse af danske administrerende direktører efter svar på tre primære områder.

Hvordan så administrerende direktører den økonomiske fremtid, og hvor forberedte var de på en tilbagegang? Syntes de, at de havde de rette folk og det rette talent til at have succes på både kort og længere sigt? Og præcis hvor kompetente vurderede de nuværende bestyrelsesmedlemmer at være, inklusiv dem selv.

Fremtidige udfordringer

De administrerende direktører havde en overvældende positiv opfattelse af den fremtidige vækst, og udsigterne til en tilbagegang blev skubbet tilbage med et år sammenlignet med den foregående undersøgelse.

For mange administrerende direktører tilbyder digital omstilling en reel mulighed for profit. Udfordringen med at tiltrække og fastholde de rette talenter vokser dog stadig, og der er en reel mangel på dybde i deres nuværende talentmasse.

Afslutningsvis konstaterede de administrerende direktører, at deres egne bidrag nåede deres højdepunkt efter omtrent fem år. Med hensyn til deres medbestyrelsesmedlemmer var hele 64% af de administrerende direktører enige om, at deres bestyrelser indeholdte medlemmer, som ikke gjorde en tilstrækkelig indsats.

Resultater først

Denne seneste undersøgelse bekræfter Odgers Berndtsons oberservationer i løbet af det sidste årti; for at en C-Suite-leder skal kunne lykkes, er evnen til at eksekvere strategien og levere resultater fortsat de vigtigste kriterier, når der skal rekrutteres et nydt medlem af direktionen.

Det fulde billede

Hvis du ønsker at læse den fulde undersøgelse med mange flere detaljer vedrørende de ovenstående emner, og andre vigtige emner vedrørende virksomhedsledelse, kan den downloades her. Find ud af, hvad Danmarks øverste administrerende direktører mener.

Du er velkommen til at kontakte os for at drøfte dine talent- og ledelsesbehov.

Kategorier:
Troels Gjerrild

Troels K. Gjerrild is Managing Partner in the Copenhagen office of Odgers Berndtson. Troels specializes in executive search, board recruitment and board evaluation. For more than 15 years, Troels...

Christian Kamperlund

Christian Kamperlund is partner at Odgers Berndtson, Copenhagen where he specializes in high level search assignments especially in relation to Financial Services. Christian has +20 years of indust...

Insights

Insight

BRICS talent series: China

The press consistently discusses the slowdown in China. This is real, but GDP growth is still dou...

Insight

BRICS talent series: India

India is a bright spot on the BRICS horizon, posting the highest GDP figures within the comparati...

Insight

BRICS talent series: Russia

While the notion of the BRICS and emerging economies appeared a few years ago to describe the sta...