Zwitserland

Ondanks valutaschommelingen is de Zwitserse economie stabiel gebleven.

Bedrijven die gevestigd zijn in Zwitserland moeten een langetermijnvisie koesteren. De stagnatie lijkt namelijk plaats te gaan maken voor gestage economische groei die tegenslag door de sterke Zwitserse Frank compenseert.

Ondanks het feit dat zowel multinationals als Zwitserse organisaties nog steeds bezig zijn met het optimaliseren van efficiëntie en kostenbeheersing, blijft cultuur de sleutel tot succes in Zwitserland.

Odgers Berndtson Zwitserland combineert interne inzichten met een wereldwijde talentpool om managers te werven met veel inzicht in de organisatiecultuur van onze klanten.

Kantoren