Uruguay

Uruguay is een van de meest bedrijfsvriendelijke landen in Latijns-Amerika. Met een bevolking van 3,5 miljoen is Uruguay een van de meest gelijkmatig verdeelde inkomsten in Latijns-Amerika, wat resulteert in een van de grootste middenklassen in Latijns-Amerika per hoofd van de bevolking. Een institutioneel stabiel democratisch land met een sterke rechtsstaat en een commitment aan internationale overeenkomsten en normen. Vanwege de gunstige douaneregelingen met Mercosur en de strategische ligging tussen Argentinië en Brazilië, fungeert Uruguay als een regionaal distributieplatform via zijn vrijhandelszones.

Uruguay heeft een rijke landbouwgrond en is bijna gewijd aan veeteelt, er is ook een aanzienlijke mijnbouw in het land. De landbouw en de verwerking van dierenvoedsel zijn goed voor de helft van de industriële activiteit. Bovendien heeft Uruguay onlangs fors geïnvesteerd in de papierindustrie, die zich uitbreidt.

Het groeiende belang van de export van diensten vanuit Uruguay is gebaseerd op enkele sleutelsectoren die hebben geprofiteerd van de voordelen van het land voor de ontwikkeling van hun bedrijven. Dit zijn onder meer Business Services, Trade & Trading, Software & ITO, Financial Services en Creative Services.

Kantoren