Onboarding Service – Limbo

Odgers Berndtson tilbyder et struktureret onboarding forløb

Selvom man har fundet den bedste kandidat til at lede sin virksomhed, er der ingen garanti for succes. Men succesen rykker tættere på, hvis man sørger for, at den nye leder er klar fra første dag. Det er kritisk, men almindeligt, at bruge måneder på at gøre en ny direktør klar. Toplederen bærer ansvaret fra dag 1 og derfor skal han/hun også være beslutningskompetent fra første færd.

Vores onboarding service adskiller sig fra alle andre, idet vi gennemfører størstedelen af vores onboarding forløb før tiltrædelsen. Odgers Berndtson har skrevet en bog om emnet med titlen ”Limbo – Gør den nye topleder klar fra dag 1”. Bogen udgives af Gyldendal.

For den adm. direktør – eller i det hele taget for ledere på de højeste organisatoriske niveauer – indebærer det nogle særlige udfordringer: direktøren skal på første arbejdsdag møde op iklædt virksomhedens værdier, forståelse for situationen og væsentlige udfordringer. Direktøren skal føres ind i organisationen på en sådan måde og i et sådant tempo, at han meget hurtigt bliver en del af den, kan identificere sig med den, repræsentere den – og ikke mindst lede og forandre den, når det er opgaven.

Den ekstra indsigt i organisationen og dens medlemmer, i dens kultur, i dens mest presserende udfordringer, i dens kunder og dens konkurrenter, som er genereret i perioden fra kontraktindgåelse til tiltrædelse, har uvurderlig værdi, også – og måske især – når overraskelserne indfinder sig. Det er viden, der kan handles ud fra. Det er lettere at improvisere, hvis man er ordentligt forberedt.

Vores onboarding service inkluderer et struktureret forløb med klienten og den udvalgte kandidat fra kontraktunderskrivelse til to måneder inde i jobbet. Et struktureret onboarding-forløb tilbyder typisk en række værktøjer og spørgerammer, som systematisk leder den nye direktør igennem alle de vigtige områder for at sikre en god start. Vores konsulenter tilpasser programmet til de enkelte involverede parter.

Vores konsulenter har erfaring med:

  • Udarbejdelse af kommunikationsplan
  • Hvilke kompetencer der skal være i fokus i det nye job, herunder styrker og svagheder
  • At strukturere arbejdet med at danne relationer til både nærmeste leder (aftale spilleregler) og ledelsen, eksterne interessenter, nøglemedarbejdere og organisationen i det hele taget
  • At kigge på organisationen og afkode kultur, værdi og kodeks
  • At omsætte informationer, der opsamles gennem læsning og møder til en handlingsplan med ændringer og initiativer
  • At planlægge og igangsætte et strategisk review, som skal køre i de første måneder
  • At arbejde aktivt med at udvikle det nærmeste ledelsesteam og skabe en effektiv og dynamisk gruppe med en høj grad af ”followship”
Tilbage til Om os