Skotland

Mangfoldigheden i Skotlands økonomi har skabt grobund for multinationale selskaber og nystartede virksomheder

Fokus på den skotske økonomi har i de senere år skiftet fokus fra en arbejdskrævende sværindustri til teknologi, finansielle tjenesteydelser og forbrugsgoder. Edinburgh og Glasgow huser mange af verdens største organisationer side om side med innovative nystartede virksomheder, mens Aberdeen og Grampian optager Europas hjerte af olie- og gasindustrien.

Gennem vores internationale netværk af partnere og kandidater, kan Odgers Berndtsons tilstedeværelse i hvert af disse områder tilbyde både lokalkendskab og international erfaring.