Schweiz

Trods valutakursudsving er den schweiziske økonomi fortsat er stærk

Schweizisk baserede virksomheder skal fokusere langsigtet idet stangnationen ser ud til at vige for en stabil økonomisk vækst og kan udgøre en motor i den globale efterspørgsel, og afviger på den måde modvinden fra den stærke schweiziske franc.

Mens både multinationale og schweiziske organisationer stadig er i færd med at optimere effektivitet og omkostninger, forbliver kultur nøglen til succes i Schweiz.

Odgers Berndtson Schweiz kombinerer lokal indsigt med global talentmasse for at sikre ledere med en høj grad af cultural fit til vores klienters organisation og kultur.

Vores unikke styrke er evnen til at dække Schweiz både geografisk og kulturelt, hvilket støtter både schweiziske virksomheder og multinationale organisationer gennem en professionel, innovativ og bæredygtig søgeproces.

Kontorer