#IAM - "Jeg er saglig, løsningsorienteret og med høj integritet - og så har jeg aldrig mistet min humoristiske sans"

09 maj 2022

#IAM - "Jeg er saglig, løsningsorienteret og med høj integritet - og så har jeg aldrig mistet min humoristiske sans"

Susanne Juhl, Bestyrelsesformand, HOFOR

Hvornår vidste du, at du ville være leder?

Det har altid været naturligt for mig at tage ansvar og træffe beslutninger. Og det er nok som så meget andet: Jo mere, man træner, des bedre bliver man, og des mindre “farligt” virker det at afveje risici på det – altid ufuldstændige – grundlag man har, lytte til argumenterne og skære igennem, når det er nødvendigt. Men med tiden er jeg blevet mere optaget af hvad lederrollen kan bruges til, nemlig at udvikle mennesker og skabe resultater. Samtidig har min rolle ændret sig til at være mere coachende og faciliterende.

Hvad er den vigtigste kompetence at have som leder?

Som erfaren leder er jeg kommet frem til, at tillid er det vigtigste grundstof i en organisation, og det skal lederen være bærer af. Uden tillid kan man ikke uddelegere, hvilket er skadeligt både for organisationen og for en selv. Men det er også via tillid, at der kan skabes rum for medarbejdernes empowerment og udvikling. Frihed under ansvar for klare mål og strategier skaber ikke blot arbejdsglæde og ejerskab, men også de bedste resultater og den højeste effektivitet.

Hvad er det vigtigste, du har været med til at skabe i din karriere?

Det vigtigste er jo altid det, der er lige nu, hvor jeg især bruger min tid og energi på bæredygtighed og samfundets omstilling i lyset af klimaforandringerne og krigen i Ukraine. Jeg arbejder både med grøn energi og med at sikre vores hovedstadsområde mod konsekvenserne af klimaforandringerne. Men når jeg kigger bagud, er det uden tvivl det succesfulde salg af HMN Naturgas, Danmarks største gasselskab, som jeg selv initierede og eksekverede fra start til slut.

Hvad har bragt dig derhen, hvor du er i dag? 

Jeg tror, det er en kombination af, at jeg er analytisk stærk og samtidig er meget eksekveringsstærk. Og så har jeg en interesse for processer, mennesker og interesser, og er god til at finde løsningerne. Desuden går jeg altid efter det rigtige resultat for ejere og virksomhed, også selvom det ikke nødvendigvis er det, der optimerer min egen situation. Endelig så har jeg nok et ekstra gear, når det er nødvendigt – også selvom jeg altid har arbejdet meget.

Hvad er dit bedste råd til kvinder med lederambitioner?

Bo så billigt som muligt. På den måde får du bedst råd til at købe dig hjælp til hus og børn, måltidskasser mv., så du kan fokusere på arbejdet og familien. Nyd at du kan få indflydelse og tjene penge. Og husk humoren.

Jeg giver stafetten videre til, Louise Hahn (CEO, GlobalConnect).