Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady popisují, jak zpracováváme osobní údaje v rámci našich globálních firem, které poskytují vyhledávací, konzultační a assessment služby, včetně toho, jak se týkají našich webových stránek: www.odgersberndtson.com , www.berwickpartners.co.uk, www.odgersinterim.com, www.odgersinterim.ca, www.berwicktalentsolutions.com, www.odgersconnect.com

Kdo jsme

Jsme OB International Search Ltd.. Zastupujeme globální podniky, které podnikají jako Odgers Berndtson, Berwick Partners, Odgers Interim a Odgers Connect. Podrobnosti o společnostech Odgers Berndtson jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu. Další informace o naší firmě a našich globálních kancelářích naleznete zde.

Odgers Berndtson ("my", „nás“) se zavazuje udržovat vaše informace v bezpečí a spravovat je v souladu s našimi právními povinnostmi v souladu se zákony o ochraně osobních údajů a ochraně osobních údajů, které platí všude, kde celosvětově působíme, stejně jako Všeobecnou ochranu údajů (Nařízení (EC) 2016/679 („GDPR“) v Evropské unii („EU“).

Naše standardy překračují standardy Asociace výkonných poradců pro Executive search a leadership, jejíž jsme členem.

Pravidla ochrany osobních údajů pravidelně revidujeme a průběžně aktualizujeme.

Tyto zásady byly naposledy aktualizovány v červenci 2018. Prosím pravidelně čtěte tyto zásady.

Na koho se tyto zásady vztahují

Poskytujeme executive search, assessment a leadership služby, interim manažery a nezávislé poradce („naše služby“) celé řadě klientů po celém světě. Podrobnosti o našich službách lze nalézt jinde na těchto webových stránkách nebo na stránkách uvedených výše. Tyto zásady se vás týkají podle toho, zda jste kandidát pro jednoho z našich klientů, jednotlivec, kterého hodnotíme jako zaměstnance jednoho z našich klientů, klient nebo zda jste zdrojem nebo poskytovatelem reference ve vztahu ke kandidátovi nebo zaměstnanci společnosti jednoho z našich klientů.

Kromě toho se na vás tyto zásady budou vztahovat, pokud se zúčastníte některé z našich akcí nebo jste se přihlásili k odběru informací o našich službách nebo jakýchkoli našich marketingových materiálech jako je náš pravidelný zpravodaj OBSERVE.

Pro účely těchto zásad:

kandidátem se rozumí osoba, která je kandidátem, žadatelem, potenciálním kandidátem, zaměstnancem klienta;

klientem se rozumí jakýkoli podnik, firma, organizace, vládní orgán nebo fyzická osoba, která nás pověřuje vykonáváním našich služeb;

poskytovatel reference je osoba, která poskytuje osobní nebo pracovní referenci pro kandidáta a;

zdrojem je osoba, která nám poskytuje informace nebo informace o kandidátovi.

Rychlý přístup

Chcete-li usnadnit používání našich zásad ochrany osobních údajů, klikněte prosím na níže uvedené odkazy:

Oddíl 1 - Shromažďování informací

Oddíl 2 - Jak používáme vaše osobní údaje

Oddíl 3 - Typy osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme

Oddíl 4 - Co děláme

Oddíl 5 - Citlivé údaje

Oddíl 6 - Místní dohody

Oddíl 7 - Vaše právo vznést námitky a vymazat data

Oddíl 8 - Newslettery a další komunikace

Oddíl 9 - Průzkumy spokojenosti

Oddíl 10 - Poskytování informací ostatním

Oddíl 11 - Třetí strany

Oddíl 12 – Zabezpečení informací

Oddíl 13 - Informace o ostatních

Oddíl 14 - Vedení vašich záznamů

Oddíl 15 - Přístupová práva

Oddíl 16 - O našich webových stránkách

Oddíl 17 - Aktualizace účtu a předvoleb

Oddíl 18 - Analytics

Oddíl 19 - Soubory cookie

Oddíl 20 - Webové stránky třetích stran

Oddíl 21 - Reklamační řád

Oddíl 22 - Kontaktujte nás

Shromažďování informací

Naši klienti očekávají, že identifikujeme nejlepší jednotlivce, kteří budou plnit role v rámci jejich organizací. Potřebujeme tedy výzkumné systémy, online databáze a další informační zdroje a vést pohovory s mnoha jednotlivci. Kromě našich klientů sem budou patřit i poskytovatelé referencí a zdroje, které pomohou v našem rozhodovacím procesu.

Z povahy naší práce vyplývá, že jsme povinni zpracovávat osobní údaje rychle, důvěrně a často bez odkazu na subjekt údajů. Proto tyto údaje zpracováváme v souladu se zákony O ochraně osobních údajů, přičemž pravidelně využíváme svůj oprávněný zájem, pokud není možné nebo proveditelné hovořit přímo se subjektem údajů. Kromě toho budeme hledat souhlas za okolností vysvětlených v tomto dokumentu.

Shromažďujeme informace od kandidátů přímo, když nahrajete svůj životopis nebo resumé na náš kandidátský portál nebo když nám je pošlete e-mailem nebo poštou. Shromažďujeme od vás také informace, když mluvíte se zaměstnancem společnosti Odgers Berndtson v jakékoli kanceláři po celém světě.

Jak používáme vaše osobní údaje

Kandidát

 • Osobní údaje, které od vás získáváme, používáme pro různé účely:
 • Zpracování žádostí o zaměstnání ve spolupráci s našimi klienty, v jejichž zastoupení jsme pověřeni, abychom pomohli vyplnit volné pracovní místo. To znamená, že pokud požádáte o konkrétní pracovní místo, můžeme vaše údaje předat příslušnému klientovi. V důsledku toho od nich můžete obdržet další přímou korespondenci.
 • Vyhledání relevantních uchazečů pro důvěrné nábory, kde náš klient není zpočátku uveden. To znamená, že pokud se domníváme, že jste pro určitou roli vhodný, můžeme vaše základní údaje předat příslušnému klientovi. Pokud tento klient souhlasí s tím, že byste mohl být vhodný, budeme o tom s vámi podrobněji diskutovat. Jeden z našich konzultantů by vás mohl požádat o rozhovor. Pokud budete úspěšní, můžete být zařazen do užšího výběru na pohovor u našeho klienta. V tomto okamžiku klientovi předáme další podrobnosti a můžete od nich obdržet další přímou korespondenci.
 • Čas od času provádíme mapování nebo výzkumná cvičení jménem našich klientů. To jim umožňuje pochopit určitý trh. Zde můžeme zahrnout určité aspekty vašich osobních údajů. Nebudete kontaktováni žádnou třetí stranou, pokud nejprve neobdržíme váš souhlas.
 • Pro naplnění smluv, jsme s vámi uzavřeli jako s jednotlivcem, s největší pravděpodobností pro assessment nebo koučing program.
 • Pro účely srovnávacího monitorování, pochopení široké škály kandidátů, ale pouze tehdy je-li to přijatelné podle právních předpisů. (Tyto informace jsou anonymní a souhrnné.)
 • Zlepšování služeb, které nabízíme. Můžete být například požádáni o vyplnění jednoho z našich online průzkumů spokojenosti.
 • Pro marketingové účely vám zašleme informace o našich službách, dokumentech, bulletinech, akcích atd. Vezměte prosím na vědomí, že se můžete kdykoli odhlásit z rozesílání marketingových materiálů písemnou formou.

Vaše informace použijeme pouze v souladu s těmito Zásadami nebo tam, kde jsme povinni nebo oprávněni zákonem zpřístupnit vaše informace jiným osobám, nebo s vaším svolením.

Berte prosím na vědomí, že nejsme zodpovědní za zpracování dat ostatními, například našimi klienty.

Klient

Budeme používat klientská data k poskytování našich služeb pro vás a další legitimní obchodní účely jako je marketing.

Zdroj a poskytovatel reference

Použijeme zdrojová data a reference k vykonání našich služeb, zejména k tomu, abychom mohli získat váš názor na kandidáta.

Tyto informace můžeme také využít k tomu, abychom vám mohli představit naše služby jako potenciálnímu klientovi. Pokud jde o poskytování našich služeb můžeme vás také pozvat jako kandidáta.

Co děláme

Pro určité role můžeme zveřejnit inzerát, na který můžete reagovat, a to buď elektronicky, nebo poštou. Kvůli ostatním rolím vás naopak může jen kontaktovat náš researcher nebo konzultant, aby s vámi probrali podrobnosti. Poté vás budeme ústně informovat o zpracování osobních údajů nebo vám zašleme oznámení o ochraně osobních údajů. Oboje vás nasměruje na tyto Zásady ochrany soukromí.

Kromě obsazování konkrétních volných pracovních míst, zpracováváme také osobní údaje, když provádíme analýzy trhu, abychom zmapovali konkrétní obchodní sektory nebo funkce, které klientům pomáhají porozumět dostupnému talentu.

Citlivá data

Čas od času budeme usilovat o váš souhlas se zpracováním osobních údajů s ohledem na určité specifické a omezené účely. To budeme činit vždy před zpracováním jakýchkoli citlivých osobních údajů: etnického původu, politických názorů, náboženských nebo filozofických přesvědčení, členství v odborových svazech, údajů týkajících se zdraví nebo sexuálního života a sexuální orientace, genetických a / nebo biometrických údajů. Doporučujeme vám, abyste nám neposkytovali citlivé osobní údaje, pokud to není výslovně požadováno, a nemáme váš souhlas.

Místní dohody

V některých zemích nebudeme shromažďovat vaše osobní údaje, pokud s tím výslovně nesouhlasíte. Váš souhlas se může uskutečnit prostřednictvím elektronického zaškrtávacího políčka na našich webových stránkách nebo jiných elektronických kanálech nebo prostřednictvím jiných podobných opatření vyžadovaných místními zákony o ochraně soukromí a údajů.

Chcete-li se seznámit s místními zásadami ochrany osobních údajů, které se na ně vztahují, vyberte příslušnou zemi níže:

Kanada

Dánsko

Německo

Irsko

Nizozemí

Jižní Afrika

Švédsko

Můžeme také poskytovat služby našim klientům v některých zemích, které vyžadují hodnocení a koučování jejich zaměstnanců. Zde, v závislosti na konkrétním zadání, zpracujeme vaše osobní údaje tak, aby byly splněny oprávněné zájmy klienta nebo jednaly jejich jménem v souladu s jejich pokyny. Pokud naše služby zahrnují jakákoli psychometrická hodnocení nebo psychologické testy a nejednáme jménem vašeho zaměstnavatele, obdržíme váš konkrétní souhlas.

V některých lokalitách poskytujeme služby jednotlivcům, jako je hodnocení a koučování. Zde zpracujeme osobní údaje pro plnění smlouvy s vámi. Pokud naše služby zahrnují psychometrická hodnocení nebo psychologické testy, požádáme o váš souhlas.

Vaše právo vznést námitky a vymazat svá data

Nejste povinni nám poskytnout žádné osobní údaje. Berte prosím na vědomí, že to může znamenat, že vás nebudeme schopni zařadit do spolupráce v rámci našich poskytovaných služeb.

Nezapomeňte, že můžete kdykoli odvolat jakýkoli souhlas, který jste předtím poskytli. Máte také právo požádat nás, abychom přestali zpracovávat jakékoli vaše osobní údaje a abychom je vymazali.

Za těchto okolností si vyhrazujeme právo na zachování základních osobních údajů, jako je vaše jméno a adresa. Tím zajistíme, že vaše osobní údaje námi nebudou v budoucnu zpracovávány.

Vezměte prosím na vědomí, že na základě informací, které shromažďujeme, se neprovádějí žádná automatizovaná rozhodnutí, jako je např. počítačové profilování kandidátů.

Newslettery a další komunikace

Pokud byste chtěli obdržet jeden z našich newsletterů, požádáme vás, abyste nám poskytli své jméno, e-mailovou adresu, pracovní zařazení, název společnosti a zemi pobytu.

Pokud jste uvedli, že od nás chcete dostávat newsletter(y), můžeme posílat e-mailová upozornění a bulletiny o našich službách a všech rolích, které by vás mohly zajímat.

Z našich elektronických marketingových zpráv se můžete “odhlásit” podle pokynů uvedených v naší komunikaci. Své preference můžete také změnit a přestat od nás dostávat přímé marketingové zprávy, a sice prostřednictvím nastavení e-mailového účtu.

Čas od času vás můžeme kontaktovat s aktualizacemi o našich službách, podmínkách podnikání nebo jednoduše abychom zajistili, že data, která o vás uchováváme, jsou aktuální a relevantní.

Průzkumy spokojenosti

Pokud se zúčastníte průzkumu spokojenosti uživatelů, můžeme vás požádat, abyste nám poskytli osobní údaje, včetně vašeho jména, e-mailové adresy a vašich názorů a pohledů.

Poskytování informací ostatním

Abychom udrželi provoz našich webových stránek a poskytování služeb v oblasti vyhledávání nebo hodnocení služeb v některých zemích, úzce spolupracujeme s důvěryhodnými partnery, s nimiž musíme sdílet osobní údaje. Mezi tyto partnery patří:

 • Ostatní společnosti Odgers Berndtson po celém světě, které podepsaly smlouvu o vnitropodnikovém sdílení dat. To nám umožňuje přenášet osobní údaje do naší mezinárodní skupiny.
 • Naši klienti, kterým poskytujeme služby pro vyhledávání manažerů.
 • Naši klienti, kterým zajišťujeme hodnocení a koučování jejich zaměstnanců v určitých zemích.
 • Potenciální klienti, u kterých bychom mohli potřebovat prokázat pochopení konkrétního trhu a jednotlivců, kteří v něm pracují.

Budeme sdílet informace pouze v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a tam, kde je to vhodné, omezíme zveřejňování informací v souhrnné formě, abychom se vyhnuli nebo omezili identifikaci vaší osoby.

Pokud budeme sdílet informace s třetí stranou, nebudete jimi kontaktování, jen v případě, že dostaneme vás předchozí souhlas.

Třetí strany

Můžeme také poskytovat informace třetím poskytovatelům služeb, kteří zpracovávají informace v našem zastoupení. To má pomoci umožnit některé z našich interních obchodních operací, včetně distribuce e-mailů, služeb IT a služeb zákazníkům. Jako součástí našich smluv je třetí strana povinna tato data bezpečně zpracovat v souladu s našimi instrukcemi.

Vaše informace mohou být také sdíleny s organizacemi nacházejícími se jinde ve světě. Vzhledem k tomu, že jejich zákony o ochraně osobních údajů nemusí odpovídat normám vaší domovské země, přeneseme data pouze v případě, že jsou k dispozici odpovídající úrovně ochrany pro ochranu informací uchovávaných v této zemi, nebo pokud místní poskytovatel služeb vždy dodržuje platné zákony o ochraně osobních údajů.

Pokud to zákon vyžaduje, přijmeme opatření, abychom zajistili, že osobní údaje zpracované v jiných zemích obdrží alespoň stejnou úroveň ochrany jako ve vaší domovské zemi.

Někdy můžeme být požádáni o poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení, agenturám nebo třetím stranám na základě právních požadavků nebo soudního příkazu. Budeme jednat odpovědně a při reakci na tyto požadavky zohledníme vaše zájmy.

Pokud se obáváte těchto ujednání o sdělování nebo sdílení osobních údajů s třetími stranami, měli byste nás kontaktovat a požádat nás, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali.

Zabezpečení informací

Investujeme značné prostředky na ochranu vašich osobních údajů, a sice před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, úpravou nebo zveřejněním. Žádný systém však nemůže být 100% bezpečný, a proto nemůžeme nést odpovědnost za neautorizovaný nebo neúmyslný přístup, který je mimo dosah naší kontroly.

Informace o ostatních

Pokud nám poskytnete informace o jiných osobách, jako jsou podrobnosti o referencích nebo kontakt, musíte se ujistit, že s tím souhlasili. Doporučujeme vám, abyste vedli záznamy o jejich dohodě a poskytli jim kopii nebo odkaz na tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Vedení vašich záznamů

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je nezbytné pro poskytování našich služeb a v souladu s právními, daňovými a účetními požadavky. Pokud vaše osobní údaje již nejsou požadovány, zajistíme, aby byly zlikvidovány bezpečným způsobem. Pokud to zákon vyžaduje, oznámíme vám, kdy se to stalo.

Přístupová práva

V některých jurisdikcích můžete mít právo požadovat kopie vašich osobních údajů, které máme k dispozici. Pokud si myslíte, že některé z těchto údajů jsou nepřesné, můžete nás také požádat o jejich opravu. Za určitých okolností také můžete mít právo požadovat, abychom přestali zpracovávat vaše osobní údaje. Máte také právo požádat nás o převod vašich osobních údajů na někoho, koho jmenujete pro tyto účely.

Chcete-li nás kontaktovat, spojte se s námi na níže uvedené adrese. Vezměte prosím na vědomí, že můžeme požádat o prokázání totožnosti. Na vaše požadavky odpovíme ve lhůtě, která platí v dané zemi.

Za určitých okolností, v zemích, kde je to vyžadováno nebo povoleno zákonem, vám možná nebudeme schopni poskytnout přístup k některým vašim osobním údajům. Všude, kde je to možné, vás budeme informovat o důvodech.

O našich webových stránkách

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují i ​​na naše webové stránky, kde zpracováváme osobní údaje prostřednictvím těchto webových stránek a našich partnerských webových stránek: www.odgersberndtson.com, www.berwickpartners.co.uk, www.berwicktalentsolutions.com, www.odgersinterim.com, www.odgersinterim.ca a www.odgersconnect.com.

Hlavním účelem našich webových stránek je poskytnout vám informace o službách poskytovaných společností Odgers Berndtson Group a jejích konzultantů. V některých zemích můžete stránku používat k prohlížení nabídek zaměstnání a podávání žádostí o zaměstnání.

V některých zemích si můžete nastavit uživatelský účet. Budete požádáni o registraci uživatelského jména a hesla, abyste mohli získat bezpečný přístup k účtu. Odgers Berndtson microsite, skrze kterou přistupujete do svého účtu, může být vlastněna odděleně od těchto stránek, ale dodržuje všechny aspekty těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, používáme na našich webových stránkách pro další účely, jako je personalizace vzhledu webu tak, aby vyhovovaly osobním preferencím odvozeným z toho, jak jste web používali. (Další informace naleznete v části „Analytics“ a „Cookies“.)

Můžeme zveřejnit nebo sdílet osobní údaje s třetími stranami, jak je uvedeno výše, pro provozování webové stránky a poskytování služeb pro vyhledávání výkonných pracovníků, jakož i služby hodnocení v některých zemích. Pokud vás tato opatření znepokojují, neměli byste tyto stránky používat a měli byste nás kontaktovat s žádostí, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali.

Nakonec bychom mohli také použít vaše údaje, abychom našim klientům pomohli pochopit, kdo využívá naše webové stránek a jak jsou zobrazována jejich volná pracovní místa.

Aktualizace účtu a předvoleb

Pokud si zaregistrujete účet u nás nebo u místního partnera, který v našem zastoupení poskytuje portál pro podávání žádostí o zaměstnání, aktualizujte své údaje a informujte nás o jakýchkoliv změnách svých osobních údajů. Můžete to provést aktualizací uživatelských preferencí prostřednictvím přihlašovacích údajů k účtu nebo kontaktováním níže uvedených údajů.

Analytics

Používáme na těchto webových stránkách analytické nástroje a cookies, abychom vám pomohli poskytovat naše online služby, identifikovali jakékoli problémy se službami, zlepšili naše služby, poskytli obsah přizpůsobený osobním preferencím uživatelů a sledovali provoz stránek a jejich využití.

Tyto nástroje mohou poskytovat třetí poskytovatelé služeb a mohou zahrnovat shromažďování a sledování určitých údajů a informací o vlastnostech a činnostech návštěvníků našich webových stránek. Můžeme zveřejnit údaje, včetně osobních údajů, určitým poskytovatelům služeb třetích stran za účelem získání těchto služeb.

Jedním z těchto poskytovatelů je Google Analytics. Další informace o způsobu, jakým shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje, naleznete zde: www.google.com/policies/privacy/partners

Službu Google Analytics můžete zrušit zde: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Soubory cookie

Cookies jsou malé počítačové soubory, které se stáhnou do zařízení při procházení webu. Shromažďují informace o způsobu, jakým tyto webové stránky a širší web využíváte. Tyto informace nám mohou umožnit identifikovat vás nebo vaši přibližnou polohu. Soubory cookie nám také pomáhají poskytovat více osobních zkušeností, jako je místní verze webových stránek v místním jazyce. Informace z cookies nám také umožňují vylepšení našich služeb.

Shromážďujeme pouze soubory „session“ cookies, které nejsou obvykle uloženy po ukončení procházení webu. Používají se k určení vaší přibližné polohy a slouží k zobrazení webové stránky ve vhodném jazyce. (Během tohoto procesu probíhá sběr IP adres.)

Prostřednictvím nastavení prohlížeče můžete smazat a blokovat všechny soubory cookies nebo pouze určité typy souborů cookies. Pokud se však rozhodnete blokovat nebo odstraňovat soubory cookies, může to ovlivnit funkčnost webových stránek.

Webové stránky třetích stran

Tyto zásady se vztahují pouze na tuto webovou stránku. Pokud na našich stránkách přicházíte z jiných webových stránek nebo se přesouváte na jiné webové stránky z našich webových stránek, měli byste si přečíst jejich samostatné Zásady ochrany osobních údajů.

Reklamační řád

Pokud máte stížnost na to, jak jsme s vašimi osobními údaji nakládali, kontaktujte nás pomocí níže uvedených údajů a vaši stížnost prošetříme. Použijte prosím stejné kontaktní údaje, abyste nás informovali o ukončení zpracování vašich osobních údajů.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo chcete uplatnit svá práva s ohledem na vaše osobní údaje, kontaktujte nás na adrese data.administrator@odgersberndtson.com nebo napište na adresu:

Správce dat

Odgers Berndtson

20 Cannon Street

Londýn, EC4M 6XD

Spojené království

Můžete také kontaktovat našeho pracovníka pro ochranu dat David Peters na adrese david.peters@odgersberndtson.com