Česká republika

Rostoucí zisky a zahraniční poptávka jsou motorem úspěchu všech firem v České republice.

Česká ekonomika je jednou z nejsilnějších ve střední a východní Evropě, využívá vysoké poptávky po outsourcingu a vysoce výkonných pracovnících ve výrobě. Investiční pobídky a státní podpora v lákání zahraničních investic přispěly take ke zlepšení podnikatelského prostředí.

Rostoucí mzdy, složitý daňový systém a rostoucí konkurence ze sousedních zemí však vyžadují, aby manažeři optimalizovali své podniky.

Odgers Berndtson sdružuje globální síť partnerů a poskytuje poradenství a podporu českým podnikům a jejich vedení při rozvoji silného a agilního vedení.

Jiné